Certificacions ISO

Comptem amb el Sistema Integrat de Qualitat

Certificació ISO 9001:2008

Tot el personal de DIAMANT es compromet amb el SIQMA; es a dir, amb la Millora Continua i el respecte al Medi Ambient en tots els seus processos i serveis.