Sobre nosaltres

L’empresa comença a treballar el  1989 a Tarragona i a nivel local a  La Selva del Camp, actuant en grans empreses i cooperatives, moltes  de les quals segueixen essent clients habituals. A data d’avui, ofereix els seus serveis en totes les provincies catalanes.

 

El procés constant de desenvolupament que porta a terme SERVEIS DE NETEJA DIAMANT, ha merescut l’acreditació de ITEL (Institut Tècnic Espanyol de Netejes), depenent del Centre d’ Investigació i Assessorament per la Neteja.

Així mateix, l’empresa té un programa de formació permanent per recolzar tècnicament als seus treballadors.

 

Al mateix temps, també té un ampli equipament per aconseguir els millors nivells de neteja amb la màxima eficacia i productivitat; tots els seus equipaments disposen de la corresponent fitxa de seguretat elèctrica i mecànica.

 

A mes a mes, el sistema de MICROFIBRES utilitzat per SERVEIS DE NETEJA DIAMANT està amparat per les normatives europees i en la selecció de consumibles en el que es tenen en compte aquells materials i productes que no alteran el medi ambient.  Posteriorment, els residus es classifiquen per el reciclatge amb el fi de col.laborar i contribuir a l’equilibri del sistema.