Serveis

Els Serveis Integrals que  DIAMANT ofereix als seus clients son els seguents:

NETEJA GENERAL I MANTENIMENT

 • Locals Comercials
 • Edificis
 • Naus industrials
 • Neteja Hospitalària
 • Neteja de vidres
 • Centres comercials
 • Oficines
 • Comunitats
 • Centres esportius
 • Vivendas
 • Stands de grans aconteixements
 • Centres empresarials
 • Multicinemes
 • Garatges

NETEGES TÈCNIQUES ESPECIALITZADES

 • Neteja i desinfecció de textils: moquetes –amb sistema de escuma seca o ‘inyecció i extracció’-, catifes, tapiceries, parets entelades, interiors de vehicles, etc.
 • Neteja de pantalles de cinema
 • Neteja, tractament, protecció de façanes i eliminació de graffitis
 • Tractament, protecció, abrillantat i puliment de terres.
 • Decapat i encerat de terres plástics
 • Tractaments anti-lliscants
 • Neteja de sinistres.
 • Neteja i desinfecció de tanques per enmagatzament d’aigues  potables i/o industrials
 • Desinfecció de conductes d’aire acondicionat.
 • Desinsectació y desratizació

ALTRES SERVEIS

 • Mantenimient de jardins
 • Consergeria
 • Neteja fi d’obra
 • Neteja, mantenimient e higienització de piscines.